KASTRACE KOČKY KROK ZA KROKEM
co kočku čeká


Kočka je uspána injekčními anestetiky a operační pole je vyholeno. 

Operační pole je omyto a desinfikováno roztokem, aby nedošlo k žádnému kontaktu nesterilního předmětu s operačním polem. Operační pole je přikryto sterilní rouškou a ta následně fixována ke kůži svorkami. Řez kůží je veden pomocí skalpelu. 

Po průchodu kůží a podkožím je v místě srůstu břišních svalů protnuta břišní stěna a otevřen přístup do dutiny břišní. Kastrační háček je použit k vytažení jednoho děložního rohu. 

Poté je vyhledán vaz, na kterém jsou pohlavní orgány v dutině břišní zavěšeny a dále cévy, které vaječníky vyživují. Po protnutí vazu jsou cévy podvázány, aby nedošlo ke krvácení a vaječníky mohou být odstraněny. 
Nyní může být vyzvednuta děloha a lokalizovány krevní cesty. 


Děložní cévy jsou podvázány. 
Nyní může být děloha odříznuta těsně pod úchytem svorky. 

Následuje sešití břišní stěny. Chirurg vždy zkontroluje, zda nedošlo ke krvácení do dutiny břišní. V případě, že ano, musí být tato nejprve důkladně vypláchnuta. 

Dutina břišní je uzavřena, následuje sešití podkoží. 


Na závěr je potřeba scelit kůži a po potření rány ochranným roztokem je operace dokončena. 

Podívejte se sami