NÁKUP KASTRAČNÍCH KLECÍ

12.12.2016

V průběhu prvních tří měsíců, kdy jsme z kastračního programu začali hradit kastrace venkovních koček, jsme tak trochu nakoukli pod pokličku odchytů, kastrací a s tím, co s takovým odchytem toulavých koček souvisí. Zjistili jsme mimo jiné, že lidé, kteří tyto venkovní a plaché kočky odchytávají, se potýkají s nedostatkem odchytových klecí (zastaralé, nevyhovující, malý počet), a že chybí v celé republice klece, kde by se kočky mohly zotavovat po kastraci a pobýt v ní, než budou znovu vypuštěny. Proto jsme prozatím v rámci kastračního programu zakoupili dvě klece, které budou vždy na potřebnou dobu poskytnuty těm, kteří jí budou potřebovat na základě předem stanovených pravidel. Po nějakém čase a na základě zkušeností se zápůjčkami zvážíme, zda bude potřeba případně dokoupit další. Tak jako v životě - vše souvisí se vším, a věřím, že tímto počinem přispějeme ke zjednodušení kastrací a hlavně ke komfortnější pooperační nutné péči kastrovaných kočiček.