PODĚKOVÁNÍ
bez vás by to nešlo!

PARTNEŘI FELITI KASTRUJE

Děkujeme všem sponzorům, kteří zaslali finanční dar, všem dárcům, kteří poskytli dar do aukce a všem, kteří draží ve prospěch kastračního programu prostřednictvím Cat-mania celoročních a jiných aukcí. Speciální poděkování patří manželům Jirků, kteří nás pravidelně finančně podporují. Bez vás všech bychom nemohli fungovat a vaší pomoci si velice vážíme. DĚKUJEME!

To je vaše zásluha
DĚKUJEME!