PODĚKOVÁNÍ
bez vás by to nešlo!

PARTNER FELITI KASTRUJE

Poděkování sponzorům, kteří zaslali finanční dar

manželé Jirků

Plzák Martin
Miltová Markéta
Kozlovská Jana
Kubcová Soňa    Witoszová Ursula Nováková Kateřina  Merxbauerová Olga

Poděkování dárcům, kteří poskytli dar do aukce

 Alena Čiperová Vlášková

Alena Pávková
Hana Entrová
Jana Relee Kozlovská
Kateřina Apolínová
Klára Goldšmídová
Lenka Zralíková
Linda Hroníková
Lucie Karlová
Markéta Miltová
Olga Špuláková
Pavla Kholová
Pavla Pávková
Zuzana Goišová
Martina Fischerová
Anna Vaňatová
Alena Petrželková
Alena Bambušková
Alena Kučerová
Barbora Hamplová
David Michaela Šikalovi
Iva Popovská
Já Týna Ginny
Jitka Učňová
Kateřina Urbánková
Lenka Orálková
Lenka Zralíková
Pavla Kalinová
Zuzana Macáková
Marie Kobíková
Markéta Zimmermanová
Marta Lofflerová
Martina Kratochvílová
Dana Machuldová
Michaela Pešková
Nikola Marcelisová
Pavlína Beránková
Petra Hajduková
Soňa Kubcová
Wandzia Rybka
Zuzana Pětníková

Velké poděkování  patří také všem, kteří draží ve prospěch kastračního programu prostřednictvím Cat-mania celoročních aukcí

 



S kým spolupracujeme


To je vaše zásluha

DĚKUJEME!