VAŠE POMOC ZACHRÁNÍ KOTĚ
PREVENCE JE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ SITUACE TOULAVÝCH KOČEK

Přispějte kočce na kastraci

Kastrační program Feliti není podporován žádnou státní institucí, nedostává žádné dotace ani jiné finanční prostředky od měst a obcí. Jsme odkázáni pouze na dobrovolné příspěvky dárců. 

Nevidíme je, ale tiše pláčou
do noci hlady, bolestí a strachem


POŠLETE SMS NA ČÍSLO 87 777
ve výši 30, 60 nebo 90 Kč a zachraňte kotě

MĚSÍČNĚ *

DMS TRV FELITI 30
DMS TRV FELITI 60
DMS TRV FELITI 90

JEDNORÁZOVĚ

DMS FELITI 30
DMS FELITI 60
DMS FELITI 90

* Do doby, kdy měsíční DMS (obdoba trvalého příkazu v bance) odvoláte, Vám bude automaticky stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč. Pro ukončení zašlete STOP FELITI na 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč jednorázově nebo měsíčně. FELITI obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

PLATEBNÍ BRÁNA

CHCI DAROVAT PRAVIDELNĚ

QR PLATBA

CHCI DAROVAT JEDNORÁZOVĚ

FELITI kastrační program je plně transparentní a všechny získané finanční prostředky putují na kastraci toulavých a bezprizorních koček a snaží se tak ve spolupráci s lidmi zabránit jejich nekontrolovatelnému množení. FELITI kastrační program má schválené povolení k veřejné sbírce. Program můžete podpořit jakýmkoliv penežním darem na sbírkový transparentní účet, nebo prostřednictvím platební brány.

Feliti kastruje podporuje facebooková skupina Cat-mania kočičí povídání: 


Program můžete podpořit prostřednictvím celoročních aukcích skupiny Cat-mania vystavením či koupí předmětů


Hledáme také partnery, kteří jsou ochotní věnovat finanční dary na tento projekt. Přehled partnerů a dárců je uveden v sekci PODĚKOVÁNÍ

Dary lze odečíst z daní, potvrzení vám samozřejmě na vyžádání zašleme.

VŠEM, KTEŘÍ KASTRUJÍ VENKOVNÍ KOČKY, A VŠEM, KTEŘÍ PODPORUJÍ A PODPOŘILI KASTRAČNÍ PROGRAM FELITI KASTRUJE VELICE DĚKUJEME!


CHCI DAROVAT PŘÍMO NA TRANSPARENTNÍ SBÍRKOVÝ ÚČET

JAK ODEČÍST DAR Z DANÍ?


  • Potvrzení o daru si můžete nechat vystavit ke konci roku nebo začátkem nového roku. Stačí si emailem o potvrzení napsat a doplnit potřebné údaje - jméno, adresu. Dále uveďte výši částky a datum, kdy jste dar poslali (lépe, kdy byl připsán na náš transparentní účet). Potvrzení vám v co nejkratším termínu přijde přímo do vaší e-mailové schránky.
  • Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru).

Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

  • U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
  • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodnotu daru do příslušného řádku přiznání. Doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
  • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne (podobně jako například doklady o úrocích z penzijního spoření apod.).
  • Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je poskytovatelem a příjemcem daru, hodnota daru, účel daru a případně i datum darování.
  • Právnické osoby
  • Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
  • Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10 % základu daně (sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu). Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech.
  • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

BANNER PRO UMÍSTĚNÍ NA WEB