POMÁHEJTE S FELITI
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ SITUACE TOULAVÝCH KOČEK JE PREVENCE

Zachraňte kočce život
a přispějte jí na kastraci


Kastrační program Feliti není podporován žádnou státní institucí, nedostává žádné dotace ani jiné finanční prostředky od měst a obcí. Jsme odkázáni pouze na dobrovolné příspěvky dárců. 

PLATEBNÍ BRÁNA

CHCI DAROVAT PRAVIDELNĚ

QR PLATBA

CHCI DAROVAT JEDNORÁZOVĚ

FELITI kastrační program je plně transparentní a všechny získané finanční prostředky putují na kastraci toulavých a bezprizorních koček a snaží se tak ve spolupráci s lidmi zabránit jejich nekontrolovatelnému množení. FELITI kastrační program má schválené povolení k veřejné sbírce. Program můžete podpořit jakýmkoliv penežním darem na sbírkový transparentní účet, nebo prostřednictvím platební brány.

Feliti kastruje podporuje facebooková skupina Cat-mania kočičí povídání: 


Program můžete podpořit prostřednictvím celoročních aukcích skupiny Cat-mania vystavením či koupí předmětů


Hledáme také partnery, kteří jsou ochotní věnovat finanční dary na tento projekt. Přehled partnerů a dárců je uveden v sekci PODĚKOVÁNÍ

Dary lze odečíst z daní, potvrzení vám samozřejmě na vyžádání zašleme.

VŠEM, KTEŘÍ KASTRUJÍ VENKOVNÍ KOČKY, A VŠEM, KTEŘÍ PODPORUJÍ A PODPOŘILI KASTRAČNÍ PROGRAM FELITI KASTRUJE VELICE DĚKUJEME!


CHCI DAROVAT PŘÍMO NA TRANSPARENTNÍ SBÍRKOVÝ ÚČET

JAK ODEČÍST DAR Z DANÍ?


  • Potvrzení o daru si můžete nechat vystavit ke konci roku nebo začátkem nového roku. Stačí si emailem o potvrzení napsat a doplnit potřebné údaje - jméno, adresu. Dále uveďte výši částky a datum, kdy jste dar poslali (lépe, kdy byl připsán na náš transparentní účet). Potvrzení vám v co nejkratším termínu přijde přímo do vaší e-mailové schránky.
  • Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru).

Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

  • U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
  • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodnotu daru do příslušného řádku přiznání. Doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
  • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne (podobně jako například doklady o úrocích z penzijního spoření apod.).
  • Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je poskytovatelem a příjemcem daru, hodnota daru, účel daru a případně i datum darování.
  • Právnické osoby
  • Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
  • Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10 % základu daně (sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu). Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech.
  • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

BANNER PRO UMÍSTĚNÍ NA WEB