VÝROČNÍ ZPRÁVY

FELITI kastruje - výroční zpráva za rok 2018


FELITI kastruje - výroční zpráva za rok 2017

Informace o vzniku spolku

Feliti Club, o.s. , který je členem mezinárodní asociace koček TICA, byl založen v roce 2011 jako organizace podporující řádný registrovaný chov koček. V květnu 2016 pak vznikl, jako jeho součást, kastrační program "FELITI kastruje". V roce 2016 se občanské sdružení transformovalo dle zákona v zapsaný spolek. Cílem FELITI kastračního programu je kastrace toulavých a divokých koček a tím pomoci regulovat humánní cestou přemnožené stavy koček v České republice.

Informace o činnosti spolku

Feliti kastruje si klade za cíl zajistit finanční prostředky na kastrace bezprizorních koček z míst, kde se nekontrolovatelně množí (například zahrádky, vnitrobloky, hřbitovy, sídliště). Také pomáhá lidem, kteří chápou význam kastrace, ale nemají na kastraci dostatek finančních prostředků (lidé bez domova, důchodci s minimálním příjmem)

Feliti kastruje má za sebou jeden a půl rok své činnosti. V prvním roce pro nás byly zásadní kastrace. Ty jsou pro nás prioritou číslo jedna i do dalších let. Stále jsou tu tisíce přemnožených koček, které nikdo nechce, koček, které trpí hladem, jsou sužovány nemocemi, koček bez domova a lidského pohlazení. Koček, které se narodily díky lidskému nezájmu, neznalosti a absenci osvěty a informací. Přesto, že kočky bez domova žijí volně, stále jsou závislé na péči a zdravému úsudku lidí. Naši činnost jsme zaměřili od počátku na regulaci přemnožených koček a to co možná nejhumánnější cestou - kastrací. Podařilo se nám vykastrovat do konce roku 2017 celkem 501 koček a kocourů. Pro některé se našlo jejich "doma", někteří byli vypuštěni zpět do lokality odchytu a jsou monitorováni a krmeni.

Program FELITI kastruje, zajišťuje finanční prostředky prostřednictvím dárců, partnerů a sponzorských darů. Jeho hospodaření je plně transparentní. Celý rok 2017 jsme zajišťovali kastrační činnost pouze na dobrovolnické bázi a nemáme žádné placené zaměstnance. Veškeré peníze, které dostaneme jako dar, nebo získáme z aukcí, jsou určeny pouze na kastrace a léčbu odchycených koček.

Za 18 měsíců činnosti se nám podařilo informovat širokou veřejnost o tomto projektu, navázat spolupráci se skupinami lidí, kteří milují kočky a chtějí jim pomáhat, dále s útulky, s lidmi, kteří neváhají obětovat svůj čas, energii, své pohodlí, peníze a někdy i vlastní zdraví proto, aby těmto bezbranným tvorům pomohli. Bez těchto lidí by náš projekt nebyl úspěšný.

Dále jsme uzavřeli smlouvy o spolupráci s cca 100 veterináři z celé ČR, kteří chápou problém přemnožených koček a na kastračním programu s námi spolupracují a tímto jim děkujeme za vstřícnost a velkou pomoc. Dále pracujeme a zdokonalujeme webové stránky spolku, kde najdete informace o veškerém dění spolku, odkazů na transparentní účet, přehled veterinárních partnerů, dárců i všech vykastrovaných koček, krmičskou mapu, kastrační mapu.

Jako velmi důležitou činnost vnímáme osvětu týkající se prevence množení toulavých a bezprizorních koček a Feliti kastruje ji má na svém programu. Snažíme se šířit mezi spoluobčany povědomí o prospěšnosti kastrací a přizvat je ke spolupráci na tomto kastračním programu.

"FELITI krmí" je novým projektem FELITI kastruje, který jsme začali realizovat na podzim roku 2017. Naším původním záměrem programu "FELITI kastruje" byly pouze kastrace. Ale protože život je jedna velká proměnná a ani FELITI neustrnulo na jednom bodě, přišla logicky další fáze - krmení námi vykastrovaných koček. Zatím jsme vykastrovali cca 500 koček a hodně z toho jich bylo vráceno zpět do lokality odchytu, kde jim "krmičky" zajišťují ze svých prostředků, krmení. Částečně cítíme zodpovědnost za kočky, které jsme vykastrovali a vrátili zpět do lokality. Na rozdíl od zvířat, která se nachází v útulcích a v depozitech, kde mají péči a stálé krmení, o většinu bezprizorních koček se NIKDO nestará. Musí se vyrovnat s nepřízní počasí a s nulovou možností zajistit si potravu vlastními silami. Bohužel přes zimu nejsou ani myšky a ptáčci, proto jsou tyto kočky ZCELA odkázané na pomoc člověka, jehož vinou nemají své DOMA. V zimě potřebuje kočka žijící venku nejen více krmiva, aby z ní byla schopna vyrobit více vnitřního tepla pro přežití v mrazech a sněhu, ale i krmivo kvalitnější. "Krmičky" (většinou důchodkyně na hranici bídy a matky na MD) dělají, co mohou, aby tyto kočky nezemřely hlady a někde nezmrzly. Ale jelikož všechny náklady nesou na svých bedrech a tedy kočky krmí tím nejlevnějším a také v malém množství, kočky velmi přes zimu strádají.

Proto jsme odstartovali projekt FELITI krmí, jehož součástí je i KRMIČSKÁ MAPA, na které můžete dohledat krmičská míst včetně jmen krmiček a telefonního kontaktu na ně. V případě, že máte doma nějaké krmení, konzervy, pasty, které vaše kočky nechtějí, můžete se s krmičkou spojit a přilepšit tak těmto strádajícím kočkám. Dále můžete sami nakoupit kvalitní krmení a krmičkám ho předat (lépe se s nimi domluvit, jaké krmení by uvítali). V dalším kroku jsme oslovili dovozce, výrobce a prodejce krmiv v ČR a požádali je o pomoc se zajištěním krmiva a společně tak pomoci kočkám důstojně přečkat nadcházející zimu. Náš kastrační program řeší přemnožení stávajících koček, ale už nemůže zjistiti plná bříška kvalitních granulí těmto našim "svěřencům". Proto prosíme, POMOZTE nám, vlastně KOČIČKÁM na ULICI.

Ke konci roku jsme si dopřáli dárek pod stromeček v podobě nového loga a přivítali v našich řadách několik dobrovolníků, kteří s námi budou bojovat za důstojný život koček na ulici.

V neposlední řadě chci za FELITI poděkovat všem spolupracovníkům, dárcům, příznivcům a partnerům, kteří nás na naší cestě podporují a věří našemu snažení.

Monitorované období:

leden 2017 - prosinec 2017

Rok 2017 v číslech

Vykastrováno koček/kocourů : 457

Příjem na účet: 319 912 CZK

Vydáno za kastrace: 274 208 CZK

Příjmy a výdaje za rok 2017 jsou zveřejněny na transparentních účtech spolku a jsou k veřejnému nahlédnutí.

Naše cíle do roku 2018

Pokračovat neúnavně v započaté kastrační činnosti, pokračovat v osvětové práci a zvýšit povědomí o kastračním projektu FELITI do více veterinárních ordinací a domovů obyvatel ČR. K tomu by nám měla pomoci KASTRAČNÍ MAPA, kde bude možné zjistit ceny kastrací kocourů a koček včetně věku, od kterého je konkrétní veterinární ordinace ochotna zvířata kastrovat. Budeme pokračovat v plnění KRMIČSKÉ MAPY místy, kde se zdržují kolonie bezprizorních a opuštěných koček. Budeme snažit naplnit bříška "našich venkovek", tedy koček, které byly z programu FELITI kastruje vykastrovány a vráceny zpět do lokality odchytu. Děkujeme všem za přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Bez vás by to nešlo. A kočky nás potřebují.

Nejsme lhostejní k osudu bezprizorních a toulavých koček. Jsme jedinečný projekt, který si vzal za cíl regulaci přemnožených koček humánní cestou a to kastracemi. Těmto zvířatům náš spolek pomáhá.

Poděkování

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, dík jejichž štědrosti a podpoře můžeme existovat. Též bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, kteří věnují svůj volný čas a energii pomoci našemu spolku v jeho činnosti.

Orgány organizace:

Prezident: Alena Pávková

Viceprezident: Ing. Pavla Kholová

Tajemník: Ing. Pavla Pávková

Webové stránky:

www.felitikastruje.cz

Facebookové stránky:

https://www.facebook.com/felitikastruje/?fref=ts

Instagram:

https://www.instagram.com/felitikastruje/

FELITI kastruje - výroční zpráva za rok 2016

Informace o vzniku spolku

Feliti Club, o.s. , který je členem mezinárodní asociace koček TICA, byl založen v roce 2011 jako organizace podporující řádný registrovaný chov koček. V květnu 2016 pak vznikl v roce 2016 jako jeho součást kastrační program "FELITI kastruje". Cílem FELITI kastračního programu je kastrace toulavých a divokých koček a tím pomoci regulovat humánní cestou přemnožené stavy koček v České republice.

Informace o činnosti spolku

Feliti kastruje si klade za cíl zajistit finanční prostředky na kastrace bezprizorních koček z míst, kde se nekontrolovatelně množí (například zahrádky, vnitrobloky, sídliště). Také pomáhá lidem, kteří chápou význam kastrace, ale nemají na kastraci dostatek finančních prostředků (lidé bez domova, důchodci s minimálním příjmem)

Feliti kastruje má za sebou první půl rok své činnosti. Rádi bychom se s vámi podělili o naši práci tak, aby z toho bylo patrné, jak důležitá je to činnost, jak moc je přemnožených koček, které nikdo nechce, koček, které trpí hladem, jsou sužovány nemocemi, koček bez domova a lidského pohlazení. Koček, které se narodily díky lidskému nezájmu, neznalosti a absenci osvěty a informací. Přesto, že kočky bez domova žijí volně, stále jsou závislé na péči a zdravému úsudku lidí. V ČR provozují péči o kočky bez domova dva státní útulky, a dále celá řada dobrovolníků mající depozita a spolky, a kteří zajišťují činnost těchto organizaci na své náklady a náklady dobrovolníků, kteří přispějí dary na činnost spolků. Tito lidé se starají zejména o důsledky extrémní populace toulavých koček, ale je potřeba zaměřit se zejména na prevenci této situace, a tou je jedině kastrace toulavých koček. Naše činnost je plně koncentrovaná na regulaci přemnožených koček co možná nejhumánnější cestou - kastraci.

Feliti kastruje zajišťuje finanční prostředky prostřednictvím dárců, partnerů a sponzorských darů. Jeho hospodaření je plně transparentní.

Za 6 měsíců činnosti se nám podařilo informovat veřejnost o tomto projektu, navázat spolupráci se skupinami lidí, kteří milují kočky a chtějí jim pomáhat, dále s útulky, s lidmi, kteří neváhají obětovat svůj čas, energii, své pohodlí, peníze a někdy i vlastní zdraví proto, aby těmto bezbranným tvorům pomohli. Bez těchto lidí by náš projekt nebyl úspěšný.

Dále jsme navázali spolupráci s cca 60 ti veterináři z celé ČR, kteří chápou problém přemnožených koček a na kastračním programu s námi spolupracují. Podařilo se nám vytvořit a zprovoznit webové stránky spolku, kde najdete informace o veškerém dění spolku, včetně odkazů na transparentní účet, přehled veterinárních partnerů, dárců i všech vykastrovaných kočkách.

Jako velmi důležitou činnost vnímáme osvětu týkající se prevence množení toulavých a bezprizorních koček a Feliti kastruje ji má na svém programu. Snažíme se šířit mezi spoluobčany povědomí o prospěšnosti kastrací a přizvat je ke spolupráci na tomto kastračním programu.

V neposlední řadě je nutné poděkovat všem spolupracovníkům, dárcům, příznivcům a partnerům, kteří nás na naší cestě podporují a věří našemu snažení.

Monitorované období:

červen 2016 - prosinec 2016

Rok 2016 v číslech

Vykastrováno koček/kocourů : 44

Příjem na účet: 60 322,80 CZK

vydáno za kastrace: 26 410,20 CZK

Příjmy a výdaje za rok 2016 jsou zveřejněny na transparentním účtu spolku a jsou k veřejnému nahlédnutí.

Naše cíle do roku 2017

Pokračovat neúnavně v započaté kastrační činnosti, pokračovat v osvětové práci, zapojit více veterinářů do našeho projektu, zvýšit povědomí o kastračním projektu FELITI do více veterinárních ordinací, domovů obyvatel ČR. Děkujeme všem za přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Bez vás by to nešlo. A kočky nás potřebují.

Nejsme lhostejní k osudu bezprizorních a toulavých koček. Jsme jedinečný projekt, který si vzal za cíl regulaci přemnožených koček humánní cestou a to kastracemi. Těmto zvířatům náš spolek pomáhá.

Poděkování

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, dík jejichž štědrosti a podpoře můžeme existovat. Též bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, kteří věnují svůj volný čas a energii pomoci našemu spolku v jeho činnosti.

Orgány organizace:

Prezident: Alena Pávková

Viceprezident: Ing. Pavla Kholová

Tajemník: Ing. Pavla Pávková

Webové stránky:

www.felitikastruje.cz

Facebookové stránky:

https://www.facebook.com/felitikastruje/?fref=ts

Instagram:

https://www.instagram.com/felitikastruje/